allianz_hansan

:HNS_version_2.0

: hns_vänner

Jönssonligan - JNL - Athena

•  Mach 1 - MC1 - Mango

•  Dark Isles - DAI - Tenoch

 •  Hellas - -HLS- - Karlsson

+ Väldigt många enskilda spelare. Ingen nämnd, definitivt ingen glömd!
 

: hns_rip

• STF Academy - R.I.P. - 2011-xx-xx
• The Dark Isles - R.I.P. - 2011-xx-xx
• Team Beta  - R.I.P. - 2010-02-14
• LJNL - R.I.P. - 2010-02-14

Heimdall Inc - R.I.P. - 2010-xx-xx

• Patroni - R.I.P. - 2009-12-01

 • RISK - R.I.P. - 2009-11-02

• Goodfellas - R.I.P. - 2009-11-xx

Hansan JR - R.I.P. - 2009-10-23

De Okuvliga Gallerna - R.I.P. - 2009-10-xx