allianz_hansan

:HNS_version_2.0

 : hns_medlemskap

Känner du att Hansan är en allians som skulle passa dig? Då är du välkommen att skicka in en ansökan till oss.

I dagens läge har det ingen större betydelse hur mycket poäng du har som sökande. Självklart så gäller våra GP krav som finns nedan för alla.

Dock så är din personlighet och en välformulerad ansökan alltid väldigt viktigt vid en ansökan till Hansan. Våra medlemmar plockas endast ut efter noggrann granskning utav alla som ansöker stor som liten.

Generalpoäng (GP): Hur mycket GP (soldater) Hansans medlemmar ska ha baseras på följande tabell (siffran som anges är ett absolut minimum) :

(Alla nya medlemmar klassas som provmedlemmar tills det att Hansan's ledning anser medlemmen vara fullfjädrad medlem)

Provmedlemmar:
TP 15000 – 500 GP
TP 25000 – 700 GP
TP 50000 – 1000 GP
TP 75000 – 1200 GP 
TP 100k - 1500 GP
                    TP 150k - 2000 GP
                    TP 2000k - 3000 GP
TP 300k - 4000 GP
TP 400k - 5000 GP
TP 500k - 6000 GP
TP 600k - 7000 GP
TP 700k - 8000 GP
TP 800k - 9000 GP
TP 900k - 9500 GP
TP 1000k - minst 10000 GP ~

Som medlem i Hansan är det självklart att du även är aktiv på vårt forum. Du ska efter godkänd ansökan registrera dig där inom 72h, annars får du lämna alliansen. (Kontot kräver godkännande innan användning.)

När du blir medlem förbinder du dig också att följa Hansan's regler och riktlinjer. Hansan är en dynamisk allians som ständigt strävar efter att förbättra sig. Regler som gäller vid inträde kan komma att ändras och det är varje medlems plikt att följa med i utvecklingen.

Ett krav är att du vet hur man uttrycker sig och beter sig bland folk på internet. Att du är ödmjuk, lyssnar till Hansan's ledning och att du aldrig riskerar att förstöra alliansens goda rykte genom oansvariga handlingar. 

Om du har några frågor innan din ansökan är du välkommen att kontakta Hansans inrikesminister, som är ansvarig för ansökningarna.

~
Tips från coachen:
En ansökan som bara innehåller frågan "får jag joina er" är väldigt svår att bedöma och nekas alltid direkt. Här nedan följer istället några punkter som vi i Hansan skulle vilja ha reda på:
  • Vem du är
  • Hur gammal du är
  • Dina städer med koordinater
  • Varför du vill bli medlem i Hansan
  • Tidigare erfarenheter av andra allianser
  • Om du tidigare haft kontakt med någon i Hansan
  • Om du har pågående konflikter med andra spelare
Observera att du inte får ha några pågående konflikter med andra spelare eller allianser när du söker! Om du väljer att undanhålla den informationen och om dina "oansvariga handlingar" leder in Hansan i en konflikt, så kommer du att svartlistas och ev hängas ut på hemsidan, inkl dina koordinater!
 
~
 
Låter det som mycket regler? Det är inte så allvarligt egentligen. Det mesta är självklarheter - Sunt förnuft! Vi ser visserligen allvarligt på överträdelser, men vi är inte oresonliga. 
 
Om du fortfarande är intresserad; få iväg din ansökan redan idag! Vi väntar på att höra från just dig.
Ansök HÄR
 
Vi hoppas snart få se dig som en av oss!

 
 
" Unus pro omnibus, omnes pro uno "
- Hansan