allianz_hansan

:HNS_version_2.0

: hns_ledning

För Alpha: 

Ledare: Mango
vice: Magnus_Castor
2:e vice: Athena

Leder alliansen, och agerar mentor åt nya medlemmar.

Diplomat: Dornier 335
vice: Cúchulainn
Sköter kontakter med spelare och allianser utanför Hansan, tecknar fredsfördrag, tar hand om ärenden som rör saker externt, bollplank för ambassadörerna.
General: Adonis
vice: Dahlin

Ger råd om medlemmarnas militär, sköter det strategiska i händelse av krig, har koll på attacker från och mot alliansen, ser till att medlemmarna har tillräckligt med generalspoäng.

Inrikesminister: Minotaurus
vice: The Good Man

Sköter Hansans interna allianssida, bestämmer ranker, accepterar nya medlemmar och avskedar inaktiva. 

 För Delta:

• Ledare:  Daphne
• vice: Mango
• Diplomat: Dahlin
• General: luinval 
Inrikesminister: westlund

 

 : hns_administration

Forum Admin: Dahlin, Dornier 335 

Ser till att underhålla och sköta om alliansens forum.

Navigatör: Vakant

Uppdaterar världskartan över Hansan's öar.

Mentor: Dornier 335, Cúchulainn, The Good Man, Daphne

Ser till att nya medlemmar får en bra start i alliansen.

Redaktör: Vakant

Skriver Hansan's nyhetsbrev som utkommer en gång i veckan.

Ambassadörer: (se Vänner)

                    Har kontakt med Hansans vänner.

 

 

 

title

Click to add text, images, and other content