allianz_hansan

:HNS_version_2.0


: hns_historia

Det första steget till alliansen Hansans bildande togs av vår högt ärade medlem Diogenes när han skickade ett meddelande till mig. Jag hade precis forskat fram "Rikedom" och kunde börja utvinna vin som första person på min ö. Diogenes frågade i sitt meddelande om jag var intresserad av att byta bort lite vin mot svavel (Diogenes första stad låg nämligen på den närliggande svavelön, nu har han flyttat den). Jag hade inte något behov av svavel i det läget men jag ville gärna testa lite byteshandel med en annan spelare. Så därför genomfördes den första handelskontakten oss emellan i form av att vi bytte 20 lyxresurser med varandra. *lol*

Jag fick nu idén att det hade varit superbra om vi kunde fixa lite marmor och kristallglas också. Jag och Diogenes kom överens om att söka efter spelare som var intresserade av att ingå i ett slags "handelsförbund". Fyra spelare med varsin lyxresurs att byta bort. De två spelare vi lyckades få tag på var henkje och Devv. Idag har båda slutat spela och jag och Diogenes är de enda kvarvarande medlemmarna från det gamla handelsförbundet.

Efter ett tag hade jag forskat fram "Expansion" och grundat min första koloni - Fröjel. Diogenes hade också fixat en koloni, fast då på marmorön bredvid. Efter det satsade jag stenhårt på att forska fram "Främmande kulturer" så att jag kunde bygga en ambassad, uppgradera den till nivå 3 och grunda en allians. Jag funderade inte särskilt mycket över namnet då jag hade haft det i tankarna sen innan och jag tyckte vår organisation var så lik originalet. Möjligen kan jag ha blivit inspirerad av att jag bor i Sveriges enda Hansestad...

Den andra medlemmen i Hansan var faktiskt inte Diogenes eftersom han var upptagen med att forska fram "Kulturutbyte". Istället var det Devv som blev det och fick posten som General. Diogenes blev den tredje medlemmen och fick bli Diplomat.

Detta var alliansens första tid och snart anslöt fler och fler spelare (jag minns inte i vilken ordning längre) så att vi kunde växa till den toppallians vi är idag.

Länge leve Hansan!
/Etzel