allianz_hansan

:HNS_version_2.0

 : allians_hansan
Hansan är en stabil och diplomatisk toppallians i Ikariams Alpha och Delta världar. Vi har funnits sedan april 2008 på Alpha vilket idag gör Hansan till en av de äldsta allianserna i spelet. I oktober 2011 startades även alliansen på den då nystartade Deltaservern. Deltasektionen följer samma filosofi och anda som den ursprungliga alliansen på Alphaservern. Vi vill främja fred, handel, kultur och stark tillväxt till förmån för våra medlemmar och våra vänner.

Alliansen består av aktiva, hängivna och mogna spelare. En mycket stark lojalitet har vuxit fram och är idag grundmurad hos många medlemmar.  

I Hansan har vi klara mål och riktlinjer vilket svetsar oss samman och gör oss starka. En god kamratskap på vårt forum bidrar mycket till vår fina sammanhållning.

Alliansen har regler som bestämmer hur stor militär varje medlem ska tillhandahålla. Det gör att Hansan idag har en stor armé att försvara sig med. Senare konflikter har även tränat oss att samordna stora anfall. Vi har även förskansat oss taktiska färdigheter och vi tvekar inte att genomföra militära aktioner mot den som hotar alliansens suveränitet. Men detta är för oss alltid den sista utvägen när alla andra försök misslyckats. Vi eftersträvar alltid fred, men krig är idag inget vi tvekar att gå in i om situationen kräver. 

Vi har ett gott samarbete kring resurser och handelsskeppen seglar ständigt mellan medlemmarnas städer.

Vi uppmuntrar donationer på öarna då det är något som alla spelare har glädje av. Leechers, dvs de som plockar ut resurser men sedan donerar dåligt tillbaka, kan komma att bli föremål för Hansans beväpnade sanktioner.

Vi försöker även att hjälpa nya spelare, speciellt under deras första tid i Ikariam. Nya spelare är alltid välkomna att ta kontakt med en medlem av Hansan för att ställa frågor, eller be om hjälp. Hansan tycker det är viktigt att nya spelare vill stanna kvar på i spelet, och uppmanar därför alla andra allianser att också hjälpa till med detta.

Ledningen är beslutsfattare och kan genomföra ändringar när helst de önskar. Men Hansan är demokratisk och medlemmar har möjlighet att påverka alliansen. Det är fritt att starta diskussioner, och om tillräckligt många medlemmar delar samma uppfattning kan en omröstning begäras.

Platserna i ledningen tillsätts genom regelrätta val och varje medlems röst är lika mycket värd. Delaktigheten i vår allians hålls också uppe med hjälp av fler poster och uppdrag än de som spelet tillhandahåller. Vi använder oss t.ex av särskilda ambassadörer för att hålla kontakt med andra allianser och vårt forum är vår främsta samarbetsplats.

De allianser som beviljas ett fredsfördrag med Hansan får ett utökat samarbete med oss. Därför lyfts varje förfrågan till vårt forum för noggrant granskande. Vi ställer även upp om enskilda spelare eller allianser önskar hjälp med diplomati vid konflikter.